Hvordan kan du redusere energiforbruket?

    
 Stor regning......  Liten regning

Slik får du den rene, gode og rimelige varmen:

1 – Årlig service utført av fagfolk:

La et servicefirma foreta service på sentralvarmeanlegget ditt én gang i året, minst hvert annet år. En slik service sikrer at du alltid får full glede av anlegget. Ved at oljen brennes mer effektivt, reduseres varmekostnadene dine. Samtidig reduseres utslippene av miljøskadelige komponenter til et minimum.
En effektiv oljefyr er blant de mest miljøvennlige boligvarmeløsninger du kan ha.
En godkjent fyringstekniker vil dokumentere sin kontroll ved å fylle ut en  servicerapport, som du får kopi av.

Servicen skal omfatte:

 • Kontroll og skifting av dyser
 • Kontroll av oljetrykket 
 • Sjekke behovet for feiing av kjelen
 • Kontroll av lufttilførsel
 • Innregulering av brenner 
 • Kontroll av tennelektroder og fotocelle 
 • Kontroll av kjelens instrumenter, vannstand og ekspansjonssystem 
 • Kontroll av undertrykk / skorsteinstrekk

Miljøkontroll:

 • Kontroll av sottall 
 • Kontroll av CO2 innholdet i røykgass 
 • Kontroll av røykgasstemperatur
 • Beregning av røykgasstap

Renhold av fyrkjelen er viktig. Dette er også noe din fyringstekniker kan ta seg av.

        

2 – Hva du bør gjøre selv:

 • Sjekk at friskluftsventilen inn til fyrrommet alltid er åpen.
  En oljefyr trenger mye luft for å fungere best mulig.
 • Husk å lese nøye gjennom bruksanvisningen til sentralvarmeanleggets automatikk, slik at du vet hvordan du skal bruke den.
  Det er automatikken som sørger for at det alltid er riktig temperatur i rommene.
 • Sørg for at det alltid er rent og ryddig i fyrrommet. 
 • Følg med på oljemåleren. Pass på at du får fylt på olje i god tid før tanken går tom.

3 – Smart "ekstrautstyr":

RADIATORVENTILER
Har du sentralvarme med radiatorer? Hvis ikke radiatorene er utstyrt med termostatstyrte radiatorventiler, vil det være en god investering å få montert slike. Termostatstyrte radiatorventiler sørger for ønsket temperatur i hvert rom til enhver tid. De gir også god varmeøkonomi, da du kan utnytte "gratis" varme fra solinnstråling, elektriske apparater osv. Montering av slike ventiler kan utføres av et godkjent servicefirma.

ELEKTRISKE VARMEELEMENTER
Ved å utstyre kjelen din med elektriske varmeelementer kan du enkelt velge mellom olje og strøm som energikilde. Har du kjel med innbygget varmtvannsbereder og elektriske elementer, kan du velge å koble ut oljen om sommeren, når du bare har behov for varmt tappevann.
Vær oppmerksom på prisforholdet mellom olje- og elektrisitet, når du velger energikilde. For de aller fleste småanlegg er olje i dag billigere enn elektrisitet.

        

Den gode varmeøkonomien
Det beløpet du investerer i en årlig service, får du tilbake – både i form av bedre varmeøkonomi og en trygghet for at anlegget fungerer uten problemer gjennom hele vinteren. Du bør gjennomføre en slik service hvert år, minst hvert annet år. Da er du sikret lang levetid på anlegget ditt og så lave utslipp som mulig.

Erfaringene viser at en service på et dårlig vedlikeholdt anlegg reduserer fyringsutgiftene med opptil 15 %. Dersom du gjennomfører servicen hvert år, vil anlegget fungere godt hele tiden, driftsutgiftene blir holdt nede og de årlige besparelsene blir selvsagt mindre – inntil 5 %.

Feieren kan også foreta miljøkontroll:
Har du ikke kontakt med en fyringstekniker, kan du få feieren din til å foreta en miljøkontroll av fyringsanlegget ditt, mot en på forhånd avtalt godtgjørelse.
Hvis resultatet av miljøkontrollen ikke er tilfredsstillende, vil feieren be deg kontakte nærmeste godkjente fyringstekniker.