Mindre forurensning Bedre milj

De færreste er klar over at mye av den strømmen vi bruker i panelovnene våre, kommer fra utenlandske kullkraftverk - ikke bare norske fosser. Vi har allerede bygget ut det meste landets vannkraftressurser. På grunn av økende privat strømforbruk i Norge er vi derfor nødt til å importere stadig mer kullkraft. Dermed er vi med å øke utslippene til atmosfæren.

Flytende boligvarme skåner miljøet:

 

UTSLIPP AV CO2 VED ULIKE OPPVARMINGSSYSTEMER

 

Et kullkraftverk for el-produksjon gir tre til fire ganger høyere CO2-utslipp enn oljefyring per nyttiggjort kWh. Visste du at oljefyring også gir lavere CO2-utslipp enn et gasskraftverk?

SVOVELUTSLIPP

 

Dagens fyringsoljer har et meget lavt svovelinnhold - langt lavere enn det myndighetene krever. Det er faktisk lavere enn svovelinnholdet i ved.

UTSLIPP AV SVEVESTØV

 

Oljefyring er også langt gunstigere for luftkvaliteten enn vedfyring. En tradisjonell vedovn slipper ut hundre ganger så mye svevestøv som oljefyring med samme varmeeffekt.