Ståltanker fra SB

SB VERSKSTED AS designer, produserer og leverer tanker for lagring av forskjellige typer energi. De har mer enn 50 års erfaring. Deres tanker produseres i henhold til anerkjente normer bl.a. NS-EN 12285-1 og –2 for henholdsvis nedgraving (– 1) og overgrunnslagring (–2). 

 
Standard tanker finnes i størrelser fra 3 m3 – 110 m3. Vi kartlegger i samråd 
med kunden behov og tilpasser  produktene i henhold til dette.  
 
Tankene blir blåserenset og overflatebehandlet med malingsystemer tilpasset tankens plassering og bruk. 
 
Tankene kan modifisere og utstyre våre tanker med bla.:
Pumpefundamenter og takoverbygg.
Pumper, kortautomater osv.
Låsbare skap.
Rør opplegg av forskjellige typer.
Overfyllingsvern.
Leidere, rekkverk, plattformer osv.
Innbygging i containere av forskjellige størrelser.