AdBlue-anlegg på Forus

29.10.2015

På Dieselstasjon Forus kan vi nå tilby AdBlue, Farga diesel og Blank diesel.

I Jæren Olje AS har vi nå 3 AdBlue-anlegg i drift. Disse finner du på Industriområdet i Nordmarka, på Tengs(bak Kosen Cafè) og på Forus(v/Norske Scania AS).

Hos Agder Olje AS kan vi tanke Adblue i Flikkaveien 1 i Flekkefjord.