Jæren Olje overtar kundeporteføljen på drivstoff fra Løining AS

18.12.2020

Transaksjonen er gjennomført den 18 desember 2020, og støtter opp under Jæren Olje AS sitt mål om å ivareta lokalkunnskap, og å kjenne godt til sine leveranseområder.

 

Løining AS er en familiebedrift som startet i 1955 med rekepilling og diesel. Leveranser med tankbil tok til i 1960 årene. Løining AS har gjennom tidene vært forhandler for de fleste oljeselskap som BP, Nor Oil, Fina, Statoil før de i 2014 ble en selvstendig distributør.

 

Løining AS ved daglig leder Tove Løining ønsker nå å satse fullt på rekeproduksjon, og har derfor valgt Jæren Olje AS som sin overtaker på drivstoff. Jæren Olje AS har allerede flere kunder i området, og har turer til Egersund, Bjerkreim og Dalane nesten daglig. Stasjonsnettet til Jæren Olje AS er også godt synlig i området da det er stasjon på Tengs og i Sokndal. Ved årsskiftet vil også stasjonene Hellvik og Sirevåg være i drift. For de som ønsker å søke om firmakort kan de benytte linken http://jaerenolje.no/?vis=soknadskjema&type=firma .

 

Stasjonsnettet er på totalt over 100 stasjoner, og det strekker seg fra Haugaland Olje på Haugalandet, Jæren Olje i Rogaland, Agder Olje i Agder og samarbeidspartneren Driv Energi sine stasjoner på hele det sentrale Østlandet samt i Trøndelag.

 

Vi i Jæren Olje AS vil takke Løining AS for tilliten de har vist oss, og ønsker alle nye og gamle kunder velkomne.

 

Nå går annerledes året 2020 mot slutten. Det har vært et år vi aldri vil glemme, året da det ble viktig å holde avstand og slutte å klemme. Det har vært fokus på å handle lokalt for å holde liv i og støtte opp om det lokale næringslivet, et budskap vi støtter og alltid har fokus på. Vi ønsker alle en fin desember og ei God Jul og Godt Nytt År.